Podaci web stranice

Podaci poduzeća i opće odredbe

Uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu

Molydon trgovina d.o.o.  za trgovinu i usluge 
Zagrebačka 63
10360 Sesvete 

Adresaelektroničke pošte:
info@molydon.hr

Info telefon:
+385 1 20 06 144
Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 8:00 do 16:00

Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu 
Račun u Zagrebačkoj banci:
IBAN HR5223600001102099078   
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Član upravedruštva: D.Rukavina
Matični broj: 02211866
OIB: 23409059114


Opće odredbe

Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni molydon.hr

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnosese na korištenje Internetske stranice molydon.hr

Korištenjem Internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice molydon.hr u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika,i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Molydon trgovina d.o.o. te prihvaća da tvrtka Molydon trgovina d.o.o. Nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Molydon trgovina d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit,ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti,ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog,prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Molydon trgovina d.o.o. , sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. 
Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom,dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na,tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu,zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica molydon.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi,sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos,izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Molydon trgovina d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih uvezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Molydon trgovina d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno,besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje,objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala(djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki Molydon trgovina d.o.o. mijenjati, kopirati,objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici molydon.hr

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice molydon.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Molydon trgovina d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom,izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji,krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem,nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Molydon trgovina d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju tvrtka Molydon trgovina d.o.o.  neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Molydon trgovina d.o.o. , neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške,netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili ne izvornost,informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja,izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Molydon trgovina d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Molydon trgovina d.o.o. ,od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. , prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja odstrane Krajnjeg korisnika. 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Molydon trgovina d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.
Molydon je registrirani žig  tvrtke Molydon trgovina d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. 
molydon.hr je registrirana domena tvrtke Molydon trgovina d.o.o.

Tvrtka Molydon trgovina d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i krajnji korisnici. Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta,ili izjave koja je objavljena na molydon.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Molydon trgovina d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Molydon trgovina d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu time što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem molydon.hr internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem molydon.hr internet stranice. 

Sjedište tvrtke Molydon trgovina d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu,i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje daje bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.


U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Molydon trgovina d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. bit će korišten termin Molydon ,dok se termin Molydon koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Jezik

Jezik komunikacije na molydon.hr je hrvatski književni jezik

Cijene

Cijene su izražene u € (EUR) i sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. 

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina,no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Molydon unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. 

Akcijska prodaja

Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.
Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje,ograničenje količina robe, visina popusta i sl. 
Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Molydon neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Proces naručivanja na molydon.hr web trgovini je opisan prilikom procesa naručivanja

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na molydon.hr web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Molydon dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Molydon dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s Molydon.hr web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti ili će u protivnom izvršiti povrat novca u punom iznosu koji je plaćen. Tvrtka Molydon trgovina d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.
Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.


Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji krajnji korisnik sklapa s Molydon trgovinom d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Molydona te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora o kupoprodaji između Molydon trgovina d.o.o. i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora dobite ćete po zaprimanju zahtjeva za raskid ugovora ili ga možete pogledati i downloadati klikom OVDJE.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju. 

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Molydonu na info broj ili mail adresu webshop@molydon.hr radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Molydon trgovine . 

Kupac je sukladno članku 77.stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. 
Slijedom toga Molydon trgovina d.o.o. preporuča svojim kupcima: 

 - dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Molydon.hr prilikom izbora proizvoda,  

- ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod (osim ukoliko niste pristali pismeno da Vam se isporuči proizvod sa oštećenom ambalažom), nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati u Molydon trgovina d.o.o. , jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom 

- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici).

- pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite Molydon i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

 - ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu,obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, provjerite funkcionalnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.  

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se isprobavanje ugradnje dijelova, vožnja na gumama,montirane felge, otvoreni sigurnosni čep na uljima i sl.. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda te će Molydon postupati prema donjoj tablici broj 2.   

Molydon trgovina d.o.o. obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: kvačila, diskovi, klipovi i dijelovi motora za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Molydon trgovina d.o.o. neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cjelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja. 


Molydon
 preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

Molydon
  utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.  

1.      Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:
 

 

Stanje ambalaže

Neoštećena ambalaža

Oštećena ambalaža

 Bez  originalne ambalaže

Auto dijelovi

0% 

20% 

 50%

Specijalne i jedinstvene narudžbe*

80%

85%

90%

Elektronski uređaji

0%

10%

30%

Auto gume

0%

5%

15%

Ugrađeni i korišteni proizvodi

80%

90%

100%

Felge

0%

15%

30%

 

Ovisi o procijeni službenog servisa ili dobavljača


Specijalne i jedinstvene narudžbe* - pod takvom vrstom narudžbi smatraju se proizvodi koji su jako rijetki, specifični i nemaju komercijalnu vrijednost osim za vlasnika/naručioca. Kao primjer navodimo npr. auto dijelove za rijetke automobile poput Bentley, Ferrari, Rolls Royce itd, auto dijelove izrađene po narudžbi, rijetke i sportske dimenzije guma itd. Također, navedeni uvjeti vrijede i za specijalne narudžbe guma i aluminijskih felgi sa centralnih lagera dobavljača.
Sve specijalne narudžbe prolaze dodatne kontrole od strane naših tehničara i pravne službe. 


U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena, isporučeni proizvod je točan i ispravan), Molydon trgovina d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Molydon odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
 
Molydon trgovina d.o.o.  u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.    
Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti uroku od 10 dana putem e-maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.


Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi uključeni su u gornje tablice.
Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: 
Zakono zaštiti potrošača

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

Uslučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Molydonu . 
Molydon trgovina d.o.o.  vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona ili putem maila 
reklamacije@molydon.hr .Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Molydon će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS -  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


Izjavu o obradi i korištenju osobnih podataka (GDPR) pročitajte klikom OVDJE


Načini plaćanja

Molydon trgovina d.o.o. web trgovina vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta:

- Karticom tekućeg računa  - Maestro
- Kreditnim karticama: Visa, MasterCard, American Express, Diners
- Općom uplatnicom ili Internet bankarstvom
- Paypal

- Pouzećem - uz naknadu 3,32€ za posredovanje plaćanja gotovinom. Ova vrsta plaćanja nije moguća za narudžbu robe koja ima upisani rok isporuke na našoj stranici, tzv. specijalne narudžbe. Moguće je plaćanje pouzećem isključivo za artikle koje imamo na stanju.